Brugerforeningen

Huset har en brugerforening, hvis formål er at varetage brugernes interesser.

Bestyrelsen for brugerforeningen består af:

Formand
Jette Zangger
Tlf: 42424120
Næstformand og Sekretær
Gitte Olsen
60960401  

 

Økonomiansvarlig
Lis Prüter
24874379
  

 

Menigt medlem
Inger Hansen
50113931

Menigt medlem
Nils Birkner   

 

 

 

 

Brugerbestyrelsen søger bl.a. fonde om tilskud til særlige tiltag i samarbejde med ledelsen og har ansvar/rådighed over brugerforeningens konto.

Der afholdes jævnligt brugermøder for alle husets medlemmer.