Brugerforeningen

Huset har en brugerforening, hvis formål er at varetage brugernes interesser.

Brugerrådet søger bl.a. fonde om tilskud til særlige tiltag i samarbejde med ledelsen og har ansvar/rådighed over brugerforeningens konto.

Brugerrådet holder møde en gang om måneden, hvor de drøfter nye tiltag og indkøb, projekter, opgaver og ønsker, samt evaluerer events og arrangementer. Herudover ser de på indkomne forslag eller kritik fra brugerne.

Som bruger har du flere muligheder for at påvirker hverdagen i huset. Forslag kan indgives i postkassen i caféen eller direkte til en af rådets medlemmer eller de ansatte i huset. Forslag må gerne være anonyme.

Der afholdes jævnligt brugermøder for alle husets medlemmer.

 

Brugerrådet består af:

Formand
Janne Rauvn Jensen
tlf: 5231 9486
Næstformand
Lone Bai Sørensen tlf: 4115 3998 
 
Økonomiansvarlig og sekretær
Annette Skov
Menigt medlem
Inger Hansen –
Inger er 76 år og har været med i huset fra den spæde start. Inger ønsker at bidrage med det hun kan, og sikre at vi har et dejligt hus med plads til alle.
Menigt medlem
Ib Madsen 
 
Revisor
Søren Barslund
 
Revisorsuppleant
Arne Sørensen