Udvalg

 

Festudvalg:
Janne Jensen
Grete Thaolov
Inga Waaben
 
Underholdning:
Jette Zangger
Gitte Olsen
 
Haveudvalg:
Gitte Olsen
Janne Jensen
Nils Birkner
 
Turudvalg:
Grete Thaolov
Irene Hoffmann
Jette Zangger