Publiceret 26-01-2023

Nyhedsbrev Februar 2023

Kære Alle.

Så har vi så småt fået startet det nye år op.

Husk at vi skyder det nye år i gang med et brag af en nytårskur mandag d. 30. Januar kl. 14.00, hvor vores skønne husband kommer og spiller lidt god musik for os. 

Vi er blevet gjort opmærksomme på at kontingentbetalingen til Aktivitetshuset nu er sendt ud til jer, og at beløbet der trækkes/betales er 462 kr. i stedet for 450 kr.

Lis har haft kontakt til kommunen, som fortæller, at fejlen er opstået ved at der er medtaget en fremskrivning fra de kommunale takster, som vi ikke er vant til at blive pålagt. Hun er derfor nu i dialog med kommunen om, hvorledes situationen skal takles. I får mere information, når vi ved om differencen bliver returneret.

Vi har en fin tilstrømning af nye medlemmer - det er dejligt med al den gode opbakning.

Vi ser frem til mange skønne timer og nyder at vi går mod lysere tider!

Det skønneste vinterhilsner

Fie og Nadia

Kalender

HUSK HUSK HUSK

Datoer til kalenderen:

03.02 Banko kl. 13.00

15.02 Ries køkken kl. 12.30

16.02 Vi spiser sammen kl. 18.00

23.02 Generalforsamling kl. 10.00

31.03 Blomsterbinding kl. 12.00

Nytårskur

For at fejre det nye års komme, vil vi gerne invitere alle vores medlemmer til nytårskur, mandag d. 30. januar kl. 14.00.

Her vil blive serveret lidt bobler og lidt sødt og vores husband vil underholde med lidt god musik.

Kom og ønsk godt nytår til venner, bekendte og holdkammerater.

Tilmelding i bogen

Blomsterbinding

Fredag d. 31. marts kl. 12.00 er der blomsterbinding ved Ruth Larsen.

Vi skal lave påskedekorationer, Ruth har alle materialer med og betales direkte til Ruth.

Der er plads til 10 deltagere, så kom og skriv dig på listen i huset.

Ries køkken

Onsdag d. 15. februar kl. 12.30 laver Rie skøn mad til frokost.

Menuen er kåldolmer og det koster 35 kr.

Billetter købes på kontoret.

Tillykke og farvel

Tillykke

Vi ønsker tillykke med fødselsdagen til Anne-Grethe, Annie N., Birgit J., Birte P., Ester, Fritze, Githa, Hanne N., Hanne J., Jan, Jette R., Katja K., Liselotte S., Mogens M., Ole N., Rita S., Susanne B., Theodora, Tove B., Werner S., Nina, Jens M. og Eva som alle har fødselsdag i februar.

Farvel

Et sidste farvel og vores dybeste kondolence til Flemmings familie og venner. Flemming, der har været et solidt og trofast medlem i huset i mange år og været med fra start, gik bort her i januar.

Vi spiser sammen

Vi spiser sammen

Torsdag d. 16. februar er igen fællesspisning.

Menü: Krebinetter

Dessert: Henkogte pærer

Pris 85 kr. Billet købes på kontoret.

Næste gang: 16. marts 2023, Menu: Stegt lever og frugtsalat.

Køkkenhjælp søges

Ulla har nu igennem lang tid sørget super godt for os om torsdagen, men ønsker at trække sig fra køkkentjansen og bruge tiden på andre sysler.

Vi søger derfor en, som vil tage over og sikre at køkkenet fungerer torsdag fra kl. 9.30-13.30.

Arbejdet består i at bage boller, lave kaffe og te, smørre boller, bage kage, hvis man har lyst og overskud, lave bolledej til næste dag og ordne den løbende opvask.

Kunne du finde overskuddet til at glæde en masse, så kom ind på kontoret og tag en snak med os.

De gode ting

Genbrugsteltet

Tovholderne har nu hold møde om genbrugsteltet og vores fortsatte fremmøde i teltet. Vi er blevet enige om, at det giver noget rigtig godt til huset, så det vil vi gerne fortsætte med.

Vi har derfor fastsat datoer for resten af året. Har du lyst til at prøve kræfter og give en hånd her, bliver du sat sammen med en, som har prøvet det før. Det er super hyggeligt.

Skriv jer på i huset, når listen bliver hængt op.

09.-10. april - Højelt

05.-07. maj - Skærød

16.-18. juni - Højelt

07.-09. juli - Skærød

04.-06. august - Højelt

08.-10. september - Skærød

20.-22. Oktober - Højelt

Generalforsamling

Brugerrådet i Gilleleje Aktivitetshus indkalder til generalforsamling torsdag d. 23. februar 2023 kl. 10.00. Dagorden udsendes i følge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet til generalforsamlingen skal jf. vedtægterne §4, være brugerrådet i hænde senest d. 20. februar 2023.

Kandidater til brugerrådet kan meddele dette skriftligt til brugerrådsformanden på mail, janne.rauvn@gmail.com

Kandidater kan også opstilles på selve generalforsamling.

Det forventes, at kandidater fortæller lidt om sig selv på generalforsamlingen og om hvorfor han/hun gerne vil ind i rådet.

Brugerrådet ser pt. ud som følger:

Janne Rauvn Jensen Brugerrådsformand Valgt til 2024
Lone Bai Sørensen Næstformand Valgt til 2024
Anette Skov Kasserer På valg - ønsker genvalg
Ib Madsen Menigt medlem På valg - ønsker ikke genvalg
Karen Vaabengaard Menigt medlem På valg - ønsker genvalg
Inger Hansen Suppleant 1 På valg - ønsker genvalg
Ulla Fjeldsted Suppleant 2 På valg - ønsker ikke genvalg
Søren Barslund Revisor På valg - ønsker genvalg
Tove Borghegn Revisorsuppleant På valg - ønsker genvalg

Nye medlemmer

I januar og december har vi sagt velkommen til Vivi Berentson, Mary Doherty, Claus Svendsen, Flemming Palme, Conny Demartini, Jens Møller, Knud Jørgensen, Hanne Larsen, Eva Møller, Ulla Toksvig og Lis Frederiksen .

Velkommen til flere nye medlemmer i 2023!