Brugerforeningen

Huset har en brugerforening, hvis formål er at varetage brugernes interesser.

Brugerrådet søger bl.a. fonde om tilskud til særlige tiltag i samarbejde med ledelsen og har ansvar/rådighed over brugerforeningens konto.

Brugerrådet holder møde en gang om måneden, hvor de drøfter nye tiltag og indkøb, projekter, opgaver og ønsker, samt evaluerer events og arrangementer. Herudover ser de på indkomne forslag eller kritik fra brugerne.

Som bruger har du flere muligheder for at påvirker hverdagen i huset. Forslag kan indgives i postkassen i caféen eller direkte til en af rådets medlemmer eller de ansatte i huset. Forslag må gerne være anonyme.

Der afholdes jævnligt brugermøder for alle husets medlemmer.

Nyt fra brugerrådet

Janne Jensen
S: Formand
O: Valgt til 2024
Lone Bai Sørensen
S: Næstformand
O: Valgt til 2024
Annette Skov
Annette Skov
S: Kasserer
O: Valgt til 2025
Helle Gerner
S: 2. suppleant
O: Valgt til 2024
Karen Vaabengaard
S: Menigt medlem
O: Valgt til 2025
Carsten Høyer
S: 1. Suppleant
O: Valgt til 2024
Ulla Fjeldsted
S: Menigt medlem
O: Valgt til 2025
Søren Barslund
S: Revisor
O: Valgt til 2024
Tove Borghegn
S: Revisor suppleant
O: Valgt til 2024