Referat af ekstraordinært brugermøde 3. oktober 2022

Referat af Ekstraordinært Brugermøde

i Gilleleje Aktivitetshus

03.10.2022 kl. 10:00

Brugerrådsmedlemmer tilstede:

Fie, Janne, Lone, Ib, Annette, Ulla, Karen og Inger

Som forventet er der kæmpestort fremmøde til dette ekstraordinære brugermøde. Mere end 90 medlemmer er mødt op.

Janne og Fie byder velkommen. Ib er dirigent. Annette skriver referat.

Janne giver et kort referat af sammentænkningsforløbet:

 • Brugerrådet blev informeret af Fie på Brugerrådsmøde 1.9.2022
 • Den 7.9.2022 skrev GA og Helsinge et fælles høringsbrev.
 • Den 27.9.2022 kom Pia Foght og Helle Lund på besøg og beskeden var at der skulle sammentænkes.
 • Jette, som er leder på Det Gamle Posthus kan ikke se, hvor alle GA’s brugere skulle være.
 • Gribskov online læserbrev af Tove
 • Nordsjællands Nyheder læserbrev af Pia Thorgrimsen.
 • På Facebook siden har der ligeledes været mange reaktioner.
 • Der er Byrådsmøde den 5.10.2022 kl. 19 på Rådhuset i Helsinge. Vær venlig at møde op. Lorry kunne også blive involveret.

Fie fortsætter:

 • Fie har sendt brev og spurgt Pia Foght og Helle Lund om yderligere information vedrørende samkøring med Gasværket tre dage om ugen. Samkøring lader til at involvere mere end tre dage om ugen ifølge Søren Møller som er Leder i Gasværket.
 • Fie har prøvet at sammentænke os med Det Gamle Posthus. Jette siger at vi ville skulle booke os ind på lige fod med alle andre.
 • Samkøring med Gasværket virker heller ikke. Unge menneskers aktiviteter passer ikke sammen med ældre menneskers aktiviteter.
 • Formålet med mødet i dag er at høre hvad brugerne tænker.

Åben Debat af Brugerne

 1. Helle: Vi er 250 medlemmer og kan næsten ikke være nogen andre steder. Har man kigget på om de unge mennesker kan være andre steder? Svaret på dette spørgsmål er, at de unge skal væk fra deres skolested efter skoletid.
 2. Lena: Jeg er så glad for at være her og vil gerne betale lidt mere. Reaktion: Situationen har faktisk ikke noget med pengene at gøre. Ib fortæller at Gasværket er solgt. Og det er hele baggrunden.
 3. De almindeligt fungerende unge mennesker tør ikke komme på remissen.
 4. Bokseklubben ved man ikke hvad bliver brugt til.
 5. Sten: Syntes vi skal ændre denne diskussion.
 6. Lone: Dette møde er for at få kampgejsten op.
 7. Bruger: har vi haft fat i Ældrerådet? Helle: Ja, Helle er selv med i Ældrerådet, så de er informeret. Helle syntes også godt at vi kan betale lidt mere i kontingent.
 8. Inga: Hvis kontingentet øges, skal der indføres en anmærkning om at dem, der ikke har så meget, kan få hjælp til kontingentet. De kan også eventuelt søge Brugerrådet om støtte.
 9. Flemming: Jeg er meget imponeret af det store arbejde, der bliver gjort af alle involverede. Der skulle jo have været en gennemtænkt problemstilling.
 • Carsten: Hvor bliver byrådsmødet holdt på onsdag?
 • Bruger: Kunne vi købe huset?
 • Katja: Gasværkets lokaler er meget små og ville ikke passe til vores formål. De har desuden et stort antal computere som er stationære.
 • Grete: Tal ind I mikrofonen så alle kan høre.
 • Moireen: Tog et billede af Posthusets aktivitets tavle og der er supertravlt allerede. Vi er ældre, men vi er stærke, vidende og har ressourcer.
 • Ester: Har man spurgt brugerne på Gasværket? Det oplyses at Søren Møller ingen interesse har i vores lokaler og ikke ønsker at flytte hertil.
 • Lotte: Hvad er den mobile tilgængeligheden til de forslåede mulige steder?
 • Lis: Vi skal stille op og demonstrere på onsdag!
 • Gunhil: _______________________________
 • Carsten: Der er 329 medlemmer på Posthuset og 900 bookninger om året.
 • Katja: Man skal ikke kun tænke på de fysiske rammer men også huske det psykologiske aspekt.
 • Bruger: Det her handler selvfølgelig om økonomi. Kunne man få en rolig og renlig aftenskole ind om aftenen?
 • Lis: Overordnet Leder af dette hus. Der er forlydender om at dette hus ikke kan lejes ud officielt, fordi det er konkurrenceforvridning.
 • Janne: Problemet her er i bund og grund Gasværket.
 • Ingeborg: Vi skal slå på værdien af det sociale for den individuelle person ved at komme i huset. Det er alt for værdifuldt til bare at lukke ned.
 • Lis: Jeg har været med fra starten. Vi skal tænke anderledes. Politikere skal være økonomiske. Findes der steder, hvor vi kunne være med det vi gerne vil?
 • Fie: Det er muligvis en fejl at vi fik dette hus til at begynde med.
 • Tove: Jeg skrev et læserbrev og har sendt det til alle. Politikerne siger at de hører hvad vi siger, og det vil blive overvejet.
 • Lis: Vi skal demonstrere og have Lorry med på Byrådsmøde.
 • Inge: De kan sætte pavilloner op her og så kan de være i haven.
 • Inga: Det er ikke sikkert, man kan invitere Lorry med til byrådsmødet.
 • Helle: Det er ikke pengene; det er huset de vil have.
 • Bruger: De unge mennesker skal flyttes. Det er situationen.
 • Egon: Jeg er ny og lytter. Skal forsamlingen her løse problemet for kommunen? Vil kommunen betale for transport til alle de ældre borgere, som får brug for det?
 • Kirsten: Vi bor i en kommune, hvor der kommer flere og flere ældre og de skal være selvfungerende så lang tid som muligt. Det er klart, at det er husets placering, der er attraktivt. Der er et hus til salg på Gasværksvej. Det hus ville være godt for unge mennesker. Find en ny adresse til de unge mennesker, som nemt kan komme op og ned ad trapper.
 • Sten: Vi skal gå en anden vej og skrive til kommunen. Kan vi selv leje dette hus af kommunen?
 • Hanne: Vores kommune er rig! Hvad med at sætte boligvogne op til de unge mennesker, så de kan bruge dem.
 • Gitta: Boligvognene på Kastanje Alle kan blive stående og de unge mennesker kan bruge dem der. Det ser ud til at være os, der er problemet, og det er os, der koster, men vi er ikke problemet. Det skal ud i aviserne.
 • Egon: Det er os det drejer sig om, og vi skal have et godt sted at kunne være. Det er kommunens pligt at sørge for.
 • Moireen: Vi skal gøre opmærksom på værdien for os og henvise til et andet sted.
 • Bruger: Ny i huset. De penge som er kommet ind for Gasværket må bruges til et nyt sted til de unge.
 • Bruger: Skal vi tænke politisk? Det er snart valgtid! De unge skal have et sted, hvor de kan være vilde, og dette hus er ikke stedet.
 • Lis: Overordnet Leder af dette hus. Politikerne vil gerne have alt det vi snakker om at vide. Måske skal politikerne høre det igen og igen. Jeg håber, at inputtet bliver taget alvorligt, og får politikerne til at ændre mening.
 • Inga: Skal vi længere op i hierarkiet end Ældrerådet?
 • Janne: Vi har kontaktet Ældresagen, men vi har ikke hørt tilbage fra dem endnu.
 • Jette: Alle ideer er gode, men det er synlighed, der er vigtigst. Vi skal skrive under på alle læserbrevene og sende dem ud igen.
 • Inga: Som led i vores kampagne kan vi købe en hel side i en avis, hvor alle vores underskrifter bliver vist. Ja, god ide! Det kan vi godt.
 • Kirsten: Det er rigtigt; navn og adresser skal være synlige på sådan en underskrift indsamling.

Der blev holdt en pause i mødet, hvor vi samlede underskrifter ind til protest mod kommunens beslutning om at overtage huset.

Vi vil indrykke en helsidesannonce i avisen og inkludere alle vores underskrifter i annoncen. Underskrifterne er selvfølgelig ‘on-going,’ og medlemmer som ikke er til stede i dag kan komme forbi og skrive under.

I pausen arbejder Janne på at bestille en bus herfra og til byrådsmødet på Rådhuset i Helsinge på onsdag.

 • Vagn: Kommunen er ligeglade med os, fordi vi er det grå guld. Det handler altid kun om de unge. Vi skal protestere!
 • Lotte: Vi skal have Seniorhuset i Helsinge med til Byrådsmødet også. Jo flere, jo bedre!
 • Lis: Overordnet Leder af dette hus. Vil dele ovennævnte ide med brugerne i Helsinge.
 • Bruger: Vi kan strikke og lave yoga og demonstrere på den måde.
 • Bruger: Er der spørgetid på byrådsmødet?
 • Katja: Er der stadigvæk høringssvar? Er vi sikre på, at der er en god dialog i gang? Vi skal have bannere og gøre os mere synlige.
 • Ester: Vi bliver flere og flere ældre, og dem der benytter GA forbliver ressourcestærke. Uden huset bliver ældre mennesker ressourcesvage og kommer til at koste kommunen i stedet.
 • Steen: Overskriften på en helside annonce skal være skarp!
 • Lone: Vedrørende kontingentet kan Lis, overordnet Leder af dette hus, fortælle om kontingentet?
 • Lis: Overordnet Leder af dette hus. Sidste gang centrene var på agendaen, blev kontingentet nedsat fra 600 til 450, så der er håb for at der kan gøres noget. Vi skal handle hurtigt.
 • Inga: Kan vi sætte datoer på de næste forhandlinger?
 • Lone: Tredje behandling af alle disse forslag bliver hvornår? Byrådsmødet den 5. oktober 2022, kl. 19; anden behandling er den 11. oktober 2022, og tredje behandling er_________???
 • Suser: Vi skal alle glæde os over, at Helsinge kan beholde deres hus. Vi skal finde ud af, hvad vores tilgang kan blive i fremtiden.
 • Fie: Vi får ca. to nye medlemmer om ugen.
 • Steen: Vi skal købe huset. Men, kommunen vil ikke af med det.
 • Carsten: Huset koster ca. 7,5 million. Vi skal op med ca. 30.000 kr. hver. Man kan lave A og B folkeaktier.
 • Susanne: Ny i kommunen. Dronningmøllehuset fungerer anderledes, fordi det er for alle aldersniveauer.
 • Lone: Hvis nogen får en god ide så skriv det endeligt ned, og aflever det til huset.
 1. Jørgen: Vi skal koncentrere os og om det politiske lige nu, så kommunen ikke kan tørre endnu et problem af på ‘de gamle.’

 Janne har nu arrangeret buskørslen til byrådsmødet på onsdag den 5. oktober 2022. Bussen kører kl. 18 fra Gilleleje Aktivitetshus.

 Fie afslutter og opsummerer: Lige nu samler vi underskrifter bl.a. til helsides-annoncen, og vi arrangerer samlet buskørsel fra huset kl. 18 på onsdag. Ib takker for god ro og orden under mødet.  

Næste Brugerrådsmøde afholdes onsdag den 26.10.2022 kl.11:30.

Næste Brugermøde afholdes fredag den 28.10.2022 kl. 10.

 

Evt. Spørgsmål til Byrådsmødet:

 1. Vi forstår at Gasværket og GA skal sammentænkes. Hvordan har I tænkt jer det skal foregå?
 2. Hvad hvis GA ikke kan sammentænkes?
 3. Har man overvejet at sammentænkte Gasværket med andre end GA?
 4. Er det rigtigt forstået, at det ikke er pengene, men derimod beliggenheden af Gasværket der er problemet? Og, det er blevet GA’s problem?
 5. Hvis GA lukker. Hvornår er lukningen gældende fra?
 6. Hvis GA lukker hvor skal GA’s 250 medlemmer så være?
 7. Hvis man tænker Posthuset til sammenlægning, har man tænkt på at der ikke er plads til 250 nye medlemmer der?
 8. Har I undersøgt om der er andre muligheder for Gasværkets brugere?
 9. Er Gilleleje Aktivitetshus til salg?

Information

På denne side, vil kunne findes referater fra brugerrådsmøder og brugermøder.